table

table

park Mladen Stojanovic

park Mladen Stojanovic

slajdsajt2

slajdsajt2

slajdsajt1

slajdsajt1

Скупштина Шаховског савеза Републике Српске

Ванредна сједница Скупштине Шаховског савеза Републике Српске

На ванредној сједници Скупштине Шаховског савеза Републике Српске, одржаној 19. маја 2019. у Бањи Врућици за предсједника Извршног одбора (ИО) Шаховског савеза Републике Српске изабран је Радован Грдинић, за наредни период од четири године.

За чланове Извршног одбора Шаховског савеза Републике Српске, за наредни период од четири године, изабрани су: Радован Грдинић, Александар Савановић, Жељко Симић, Игор Дринчић, Јовица Мишић, Зоран Лубура и Неђељко Хупкијевић.

У складу са одлуком на ванредној сједници Скупштине Шаховског савеза РС о попуни два упражњена мјеста у Извршном одбору, на редовној сједници ИО, одржаној 19. фебруара у Бањалуци, из регије Семберија-Мајевица у ИО је именован Лало Перић.

Остало је једно упражњено мјесто, које припада Брчко Дистрикту.

За предсједника Скупштине Шаховског савеза Републике Српске изабран је Борислав Предојевић, за наредни период од четири године.

За потпредсједника Скупштине Шаховског савеза Републике Српске изабран је Никола Јањић, за наредни период од четири године.

Избор представника Шаховског савеза Републике Српске у Управни одбор Шаховске уније Босне и Херцеговине

На ванредној сједници Скупштине Шаховског савеза Републике Српске, одржаној 19. маја 2019. у Бањи Врућици за представнике Шаховског савеза РС у Управни одбор Шаховске уније БиХ именовани су: Радован Грдинић, Борислав Предојевић и Александар Савановић.

Избор предсједника и потпредсједника Скупштине Шаховског савеза Републике Српске

На 18. изборној Скупштини Шаховског савеза Републике Српске одржаној 15. 08. 2015. године у Моску код Требиња, за предсједника Скупштине Шаховског савеза Републике Српске изабран је Радован Росић за наредни период од четири године.

За потпредсједника Скупштине Шаховског савеза Републике Српске изабран је Миладин Симић за наредни период од четири године.

Избор предсједника и чланова Извршног одбора Шаховског савеза Републике Српске

На Седамнаестој изборној Скупштини Шаховског савеза Републике Српске одржаној 25.12.2011. године у Бањи Брућици за предсједника Извршног одбора Шаховског савеза Републике Српске изабран је др Пантелија Дакић за наредни период од четири године.

За чланове Извршног одбора Шаховског савеза Републике Српске, за наредни период од четири године, изабрани су: др Пантелија Дакић, др Васо Бојанић, Миленко Шибаревић, Раде Јаворић, Слободан Кузмановић, Владо Стојановић, Слободан Илић, Саша Косорић и Веселин Милићевић.

Избор представника Шаховског савеза Републике Српске у скупштину шаховске уније Босне и Херцеговине

На Шеснаестој Скупштини Шаховског савеза Републике Српске одржаној 25.04.2009. године у Бањи Брућици за представнике ШАХОВСКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У СКУПШТИНУ ШАХОВСКЕ УНИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ изабрани су: Рајко Петровић, Владо Стојановић, Јован Ивановић, Јово Јањић, Милан Вукић, Зоран Поповић, др Пантелија Дакић, Витомир Јефић, Раде Јаворић и Весо Милићевић.

Избор представника Шаховског савеза Републике Српске у управни одбор шаховске уније Босне и Херцеговине

На Шеснаестој Скупштини Шаховског савеза Републике Српске одржаној 25.04.2009. године у Бањи Брућици за представнике ШАХОВСКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У УПРАВНИ ОДБОР ШАХОВСКЕ УНИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ изабрани су: др Пантелија Дакић, Јово Јањић и Владо Стојановић.

Предсједник Скупштине Шаховског савеза Републике Српске

На Петнаестој изборној Скупштини Шаховског савеза Републике Српске одржаној 14.4.2007. године у Бањи Брућици за предсједника Скупштине Шаховског савеза Републике Српске изабран је Јово Јањић за наредни период од четири године.

Потпредсједник Скупштине Шаховског савеза Републике Српске

На Петнаестој изборној Скупштини Шаховског савеза Републике Српске одржаној 14.4.2007. године у Бањи Брућици за потпредсједника Скупштине Шаховског савеза Републике Српске изабран је Новак Поповић за наредни период од четири године.